Van waar HET ENORME SUCCES van THEO HERBOTS TV ???

Theo Herbots TV volgt alle nieuwe trends op gebied van

 • Websitebulding

 • Social-Media -Marketing

 • E-Mail-Marketing

 • Kortom “ALLES” wat met het uitbouwen van een website te maken heeft

Om dit te verduidelijken, geef ik hier kort de razendsnelle evolutie weer van wat er allemaal constant veranderd is op het internet en welke evoluties Theo Herbots TV allemaal volgt

Toen nog niet zolang geleden het internet nog in zijn kinderschoenen stond (toen ik in 1972 als loketbediende bij De Post begon, hadden wij zelfs nog geen telmachine  en kijk waar we nu staan

 • Toen de eerste PC’s op de markt kwamen, zocht iedereen naar mooie lange teksten.
 • Toen kwam de evolutie van mooie tekeningen
 • Dan kwamen de eerste camera’s op de markt en begon iedereen meer aandacht te besteden aan video’s
 • Dan kwamen de Social-Media
 • Dan kwam e-mail-marketing
 • En er komen steeds meer evoluties op het internet, wie dit niet volgt loopt hopeloos achterop

De belangrijkste evolutie is evenwel, de verschuiving van het gebruik van het internet

Daar waar internet-liefhebbers vroeger thuiskwamen van school of van het werk; hun tijd verdeelden om allerlei dagdagelijkse taken uit te voeren en tussen TV-Kijken en PC; is dit de laatste tijd enorm verschoven.

De PC wordt nog wel gebruikt, maar sinds de opkomst van i-Phone en i-Pad, beginnen steeds meer en meer mensen dit te gebruiken om hun berichten tussen hun dagdagelijkse werkzaamheden door te gebruiken.

Kijk in de loop van de dag maar eens om U heen hoeveel mensen er bezig zijn, op trein en bus, op het perron, zelfs gewoon tijdens een wandeling; met hun i-Phone of -Pad om hun mails te raadplegen, om allerlei dingen op te zoeken

Daarom:

 • Een goede website moet evengoed en even aangenaam te bekijken zijn op een vaste PC, op i-Phone en i-Pad.
 • Evenwel het uitzicht van een site veranderd als men op een vaste PC, een i-Phone en i-Pad deze site bekijkt. De mensen zijn tegenwoordig zo verwend geraakt op het gebied van internet, dat zij snel afhaken bij het bekijken van een site en even snel overgaan naar een volgende.

Dus

 • Zorgt Theo Herbots TV dat de site even mooi oogt op PC  i-Phone en i-Pad
 • Verbonden blijft aan allerlei Social-Media
 • En steeds zoveel informatie geeft over zoveel uiteenlopende onderwerpen, dat zijn kijkers blijven kijken en steeds terugkomen.
 • Tot hier in het kort deze kleine uiteenzetting, ik zal de volgende dagen meer en uitgebreider hier op terugkomen in een bericht.
 • En niet te vergeten de internationalisering van het internet, daarom heb ik het vertaalprogramma geschreven waardoor deze site kan bekeken worden in 56 talen, ik heb daarom Google translate op een originele manier gebruikt. De vertaling is nog niet optimaal, maar daar waar vroeger enkel woorden werden vertaald, wordt er door Google Translate steeds meer en meer gelet op de zinsbouw en de gramatica van zoveel verschillende landen, vandaar ook dat deze site in nu reeds 145 landen druk bezocht is

Schrijf U nu reeds in op de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven

Vriendelijke groet

Theo Herbots TV

PS. Doe eens de test, bekijk de site Theo Herbots TV eens op PC op i-Phone en i-Pad, doe dit ook eens met andere sites dan zult U vlug merken wat ik bedoel met een site die zich automatisch aanpast aan PC i-Phone en i-Pad