Theo-Herbots Morgen 24 maart 2023- 33 jaar nuchter ||Tomorrow March 24 24, 2023- 33 years sober

TRANSLATE HERE

Dit is het verhaal van 33 jaar nuchterheidAls mensen me vragen wanneer ik verjaar, kijkt iedereen verbaasd op als ik vraag dewelke? want ik verjaar tweemaal per jaar.

En toch is het zo.

Op 20 februari vier ik mijn gewone verjaardag en op 24 maart mijn verjaardag van mijn nuchterheid


Wat betreft mijn gewone Verjaardag:

Daar zie ik tegenop

Waarom?

Omdat ik daar weinig positiefs te vieren heb.

Ik heb mijn hele leven hard gezwoeg en gewerkt, ik heb veel bereikt, MAAR ik heb alles verloren.

Jaloezie van sommige mensen op wat ik heb bereikt, hebben hun aangezet tot het verkopen van leugens aan mijn Vrouw en kinderen, die die leugens hebben geloofd, het na een huwelijk van 26 jaar het tot een echtscheiding kwam en ik materieel bijna alles verloor waar ik mijn hele leven voor had gewerkt.

Het ergste hierbij vindt ik nog dat ik met mijn kinderen en kleinkinderen reeds heel veel jaren totaal geen contact meer heb, niet op Feestdagen zoals Kerstmis en nieuwjaar maar ook niet op mijn verjaardagen of op VADERDAG;

Ik ga daar niet meer over zeggen want het doet te pijn.

Kan het erger? Jawel

Mensen die er voor opgeleid zijn en voor betaald om mensen te helpen, hebben ook het weinige dat er nog overbleef, al dan niet bewust of onbewust verder vernietigd.

Eerst was er op 28 december 2010 een verkeerde doktersdiagnose met fatale en blijvende gevolgen van dien, zowel op Fysisch, Psychisch, Financieel en Sociaal vlak.

Goed iedereen kan fouten maken, zelfs een dokter.

Maar

in 2015 is er een bijeenkomst geweest van 16 maatschappelijke werkers van heel wat verschillende diensten (zogezegd om een oplossing te zoeken voor mijn problemen en alhoewel er reeds sedert begin 2010 een fonds bestaat: Vergoeding Medische ongevallen, heeft er me nooit iemand van die 16 me daarvan in kennis gesteld.

Pas vorig jaar heeft een Maatschappelijke Assistente van Het CAW me hiervan in kennis gesteld en heeft me de nodige formulieren overgemaakt.

Het heeft heel veel moeite, tijd en energie gekost om de nodige informatie bijeen te krijgen om deze formulieren in te vullen.

Groot was mijn pijn toen ik enkele dagen nadien het dossier terugkreeg met de melding dat het dossier niet in aanmerking kwam omdat het niet binnen de tijdspanne van 5 jaar was ingediend.

Erger nog het ging hier niet om een totaal bedrag van 180€ maar op zijn minst om 280.000 €

Toen ik één van die zestien maatschappelijk assistentes hiermee confronteerde, kreeg ik heel nonchalant te horen: “Ja Theo, ik wist het niet, ik kan alles niet weten”.

Dat kwam bij mij zo over van: “Ik wist het niet, wat kan het mij schelen dat gij hierdoor zo’n grote som hebt mislopen en de rest van Uw leven onder de armoedegrens moet leven”

Ik haal hier de vergelijking van die 180€ en de 280.000€ boven omdat diezelfde maatschappelijk werkster er heel zwaar aan tilde toen ik door een vergetelheid van mij ten onrechte een som van 180€ moest betalen


Ik kom hier allemaal later in een uitgebreid verhaal op terug.

Gelukkig heb ik nog altijd de morele steun van de maatschappelijk assistente die me er op gewezen had dat over het bestaan van een Fonds vergoeding en nog enkele andere mensen.

Bekijk in de video hier beneden de troostende die zij me ooit heeft gezonden

Neen ik heb geen reden om mijn gewone verjaardag te vieren.

MAAR DEZE OMSTANDIGHEDEN

Hebben er wel toe geleid dat ik geleerd heb om met weinig middelen soms meer te bereiken dan anderen met een groot budget dat ze niet weten te beheren zoals met mijn online-winkel gans onderaan het bericht

Wat ik ook geleerd heb is dat men met morele Rijkdom zich een stuk gelukkiger kan voelen dan met een overvloed aan materiële rijkdom


Maar nu meer over mijn 33 jaar nuchterheid

Hier heb ik alle reden om dit wel te vieren, dat ik ondanks alle pijn, verdriet en tegenslagen toch nog nuchter ben gebleven.

Ondanks wat ik hierboven heb aangehaald en ondanks dat ik ondertussen ook een dierbaar iemand in Dramatische omstandigheden heb verloren. (ik geef hier niet meer uitleg uit respect voor de overledene)

Veel mensen hebben een verkeerd beeld over wat alcoholisme is, zij denken dat het enkel mensen zijn die ze bijvoorbeeld aan nachtwinkels zien samenkomen om goedkoop te drinken.

Alcoholisme zit in alle lagen van de bevolking.

Aan mij zag U niet dat ik alcoholverslaafd was en mijn werk was altijd perfect gedaan.

Waarom ik dan toch gestopt ben met drinken dat leg ik verder hier beneden uit.


Maar eerst wat meer over alcoholisme en wat de gevolgen kunnen zijn,

Voor zowel de verslaafde zelf, maar ook voor zijn omgeving

THEO-HERBOTS-ERVARINGSDESKUNDIGE-ALCOHOLVERSLAVING

Er is altijd hoop en een andere manier om je leven in te vullen.

Als Theo-Herbots-Ervaringsdeskundige-Alcoholverslaving wil ik je helpen om weer op het juiste pad terecht te komen met mijn getuigenis

Verslaving kan een verlammend effect hebben op jou en je naasten en kan leiden tot gezondheidsproblemen en gedragsstoornissen.

Maar er is altijd hoop en er is altijd licht, zelfs gedurende de donkerste tijden. Theo-Herbots-Ervaringsdeskundige-Alcoholverslaving kan jou helpen je problemen te overwinnen door mijn getuigenis en informatie

Zorg ervoor dat je je leven weer op het juiste pad krijgt en met mijn continue steun die zorgt dat je voorgoed op dat pad blijft.

Overwinnen van een verslaving

Een verslaving kan een vicieuze cirkel vormen die kan leiden tot vereenzaming en vervreemding.

De wortels van een verslaving verschillen per persoon, maar de weg naar een beter leven is mogelijk met de juiste steun uit je omgeving.

Als Theo-Herbots-Ervaringsdeskundige-Alcoholverslaving ken en begrijp ik verslavingen en ben ik er om je te helpen de eerste stap te zetten in de richting van herstel.

Een verslaving is een strijd die je niet alleen aan kunt en als Theo-Herbots-Ervaringsdeskundige-Alcoholverslaving in Uw begeleiding hoef je dat ook niet. Hier kun je erop rekenen dat je te allen tijde een luisterend oor kan vinden

Alcoholisme, een ziekte…

“… Een alcoholist is een patiënt die niet beseft hoe ernstig ziek hij is. Men heeft hem gezegd dat hij de borrel moet laten staan en hij vindt zelf ook, dat het beter zou zijn dit te doen, doch het lukt hem niet. Het kan hem zonder meer ook niet lukken, want de aard van zijn ziekte maakt dat de zucht naar drank onoverkomelijk wordt zodra hij enige alcohol heeft geproefd of soms alleen maar heeft geroken. Van dat ogenblik af kan hij zich niet meer tegen het verlangen naar drank verzetten. Hij moet drinken. Niet zijn gebrek aan wilskracht, niet zijn zwakheid zijn daarvan de oorzaak. Het komt door zijn kwaal, door het alcoholisme.

Alcoholisme tast wel niet iedereen aan die alcohol gebruikt, maar grijpt toch om zich heen zonder aanzien van de persoon. De patiënt kan ongeschoold arbeider zijn, of moeder van een gezin die maar met moeite kan rondkomen, doch net zo goed iemand met een lange academische opleiding, arts, professor, groot zakenman. Hij kan vertegenwoordiger zijn van een bedrijf, procuratiehouder, kantoorbediende of handarbeider. De ziekte grijpt langzaam, doch onafwendbaar haar prooi. En het is heel erg, wanneer dit gebeurt, want dan begint de lijdensgeschiedenis die een mensenleven verbittert. De drinker, zijn gezin, werkkring en familie gaan eronder gebukt. Telkens weer falen alle pogingen om van de drank af te komen.

Maar erger is het nog als de drinker noch diens naaste omgeving beseffen dat hier sprake is van een veel voorkomende, zij het zeer ernstige ziekte, waarvan herstel onmogelijk is zolang de patiënt niet weet dat hij ziek is en dus niet alles op alles zet om te herstellen. Zoals een suikerzieke, een nierpatiënt, een hartleider weten dat zij ziek zijn en dus de leefregels volgen, die hun huisdokter voorschrijft


Nu verder hoe en waarom ik op 24 maart 1990 gestopt ben met drinken

Zoals ik hierboven reeds heb gezegd, zag U niet als ik dronk en mijn werk was altijd voortreffelijk gedaan.

Evenwel als ik ’s morgens opstond moest ik onmiddellijk twee glazen wijn drinken om van het beven af te geraken en op het werk had ik altijd een fles genever bij, zonder om op regelmatige tijdstippen een glas te drinken, kon ik mijn werk niet aan.

De week voor 24 maart was ik in de tuin aan het werken en ik had ’s middags al een bak bier leeg.

Maar nog had ik niet genoeg, trok de kelder in en dronk een fles wijn in drie keer leeg.

Niet lang erna kwam de drang terug, trok de kelder in opende een fles, zat ze aan mijn mond, en dan kwam het besef: “Waar ben ik mee bezig”. Ik stak de stop terug op de fles, begon te zweten en te beven van dit angstaanjagend gevoel.

Ik stak de stop terug op de fles en nam de moeilijkste maar beste beslissing in mijn leven.

Op 24 maart 1990 moest ik op een congres zijn van het kaderpersoneel van De Post in Kortrijk en besloot om daar voor het eten nog één aperitief te drinken, bij het eten één glas wijn en in het terugkomen nog één glas bier.

Ik heb dat zo gedaan en heb nooit nog één druppel alcohol aangeraakt.

De moeilijkste maar beste beslissing die ik ooit in mijn leven gemaakt heb

Ik moet wel nog opmerken dat ik ervoor ook reeds eenmaal ben gestopt.

16 oktober 1980, na een zware vechtpartij kwam ik in de problemen met Het Gerecht.

Mijn dossier werd evenwel geseponeerd, op één voorwaarde en dat was dat ik iets zou doen aan mijn drankprobleem en me zou aansluiten bij een AA-Groep.

Ik heb dit 9 jaar lang gedaan, maar vermits dit onder dwang was gebeurd heb ik nooit de belangrijke eerste stap uit het 12 Stappen programma van A.A. gezet: “Wij hebben toegegeven dat wij machteloos stonden tegenover de alcohol – dat ons leven stuurloos was geworden.”

Op die manier was het onvermijdelijk dat ik vroeg of laat zou hervallen, het is zelfs een wonder dat het zo lang heeft geduurd.

Mijn dochter volgde les in de hotelschool en als een van de onderdelen voor de examens werd er een feestje ingericht voor De Ouders en moesten de leerlingen opdienen wat ze zelf hadden klaargemaakt.

Toen mijn Dochter bij mij aan tafel kwam met een zelfgemaakte aperitief, antwoorde ik: C. Ge weet toch dat ik geen alcohol drink en dat ik dat niet kan aannemen.

Mijn Dochter schoot in paniek, want alle andere Ouders namen het wel aan van hun kinderen. Toen ik dat zag, dacht ik: “Ik mag haar test niet in het gedrang brengen”. Ik nam het glas aan, deed zoals alle andere Ouders en bracht een toost. Niets mis daarmee als ik daarna dat glas had doorgegeven aan iemand anders. Maar, dan kwam het, ik dacht: “negen jaar niets meer gedronken, één glas zal wel geen kwaad kunnen en ik dronk het uit”.

Het bleef die dag met dat éne glas, maar daar loerde het gevaar. De volgende dag dacht ik: “ik heb het onder controle en kan vanaf nu gecontroleerd drinken.” Ik haalde me een voorraad alcoholische dranken in huis en toen ging het snel, heel snel.

Het eigenaardige is dat het proces van alcohol genieten tot alcoholverslaving gaat traag en hierdoor heeft men vaak geen zicht op wat er aan het gebeuren is.

Maar bij herval, begint het niet terug traag maar begint het op hetzelfde niveau als waar men is gestopt en vaak nog erger .

Dit heeft geduurd tot 24 maart 1990 zie meer hierboven

Waarom ik dit verhaal zo in het publiek breng?

Ik ben niet fier dat ik alcoholist ben, maar

 • 1 ) ik ben er fier op dat ik de moed en de kracht heb gehad om deze stap te zetten en zo lang vol te houden
 • 2 ) De twaalfde stap van AA : Bij het geestelijk ontwaken als gevolg van deze stappen hebben wij getracht deze boodschap aan alcoholisten door te geven en deze principes bij al ons doen en laten toe te passen.:

Ik hoop dat ik op deze manier anderen die ook last hebben van deze ziekte ook kan helpen .

U kan me daarbij helpen:

 • Door een positieve reactie te plaatsen onderaan dit bericht
 • Dit bericht zoveel mogelijk te verspreiden met de Sociale-Media-Deelknopen onderaan het bericht

Nu ga ik deze dag vieren met een lekkere koffie

En morgen wordt ik getrakteerd op een Alcohol-Vrij etentje door mijn neef I. die me al die jaren enorm heeft gesteund. T.T.Z.Alcohol-Vrij voor mij.

Het is in het verleden vaak gebeurd dat I. me vroeg of het mij stoorde als hij een glaasje wijn zou drinken.

Dat is iets wat me helemaal niet stoort.

Wat me wel stoort:

Als er mensen in mijn omgeving zijn die overmatig beginnen te drinken, want zij veranderen in drie dieren

 • 1) Bij de eerste glazen veranderen ze in Leeuwen. Ze weten alles, ze kunnen alles en gaan de Hele Wereld veranderen.
 • 2) Daarna veranderen ze in arm schapen. ze beginnen te klagen en te zagen, hoe onrechtvaardig zij overal worden behandeld enz.
 • 3) De volgende glazen veranderen ze in varkens.

Ik kan het weten want ik heb me vroeger zo ook gedragen.

Wat me nog het meeste stoort:

Als ik voor eerste maal ergens met iemand afspreek, zeg ik altijd op voorhand: “hou er rekening mee dat ik geen alcohol drink” Dat doe ik om mijn nuchterheid reeds op voorhand veilig te stellen.

Als die persoon dan toch aandringt om een glas alcohol mee te drinken, dan zeg ik éénmaal: “ik heb U toch gezegd dat ik geen alcohol drink en ik zou willen dat U deze beslissing respecteert”

Dringen ze toch een tweede maal aan, dan sta ik gewoon recht zonder nog één woord te zegen en ik vertrek. Ik maak me niet boos op die persoon, integendeel, ik heb er medelijden mee.

Waarom? Ik heb uit ervaring geleerd dat het hier meestal om mensen gaat die wel ergens beseffen dat zij zelf een drankprobleem hebben, maar niet de moed of de kracht om er iets aan te doen. (Ja er bestaan van die ongelukkigen). Om dat te verbergen kunnen zij het niet verdragen dat ikzelf wel die moed en die kracht heb gehad en doen zij er alles aan om mij ertoe aan te zetten om zelf ook terug beginnen te drinken.

Waarom ik medelijden heb? Ik heb in het verleden te vaak van dergelijke mensen in een van de drie G’s zien terechtkomen

 • Het Gekkenhuis
 • Het Gevang
 • Uiteindelijk Het Graf.

Jammer genoeg hebben zij ondertussen vaak reeds onherstelbare schade toegebracht aan hun Gezin, hun Vrienden, hun Werkgever en meer.


Slotwoord:

U zal me wel horen zeggen ik wil nooit geen alcohol meer drinken, maar nooit “ik zal nooit geen alcohol meer drinken”

Want diegenen die zo zeker van zichzelf zijn dat zij zeggen: “ik zal nooit geen alcohol meer drinken”, zijn zo zeker van zichzelf dat zij de gevaren (vaak goed gecamoufleerde verleidingen) niet meer zien en dan op zeker ogenblik tot herval komen zoals ik daar in de jaren 80 na negen jaar nuchterheid.

Ik heb hier verschillende malen de naam A.A. vermeld maar ik spreek hier niet in naam van A.A. DIT IS VOLLEDIG MIJN EIGEN VERHAAL


Help me om deze Blog nog te verbeteren

Sorry Ik heb het NADEEL om zelf niet over het nodige Budget te beschikken

Om Mantelzorgers, Vrijwilligers en hulpbehoevenden nog betere informatie te verschaffen, met Uw steun kan dit veranderen


Steun

Uw steun om deze Blog te verbeteren is van-Harte welkom. De prijs van twee tassen koffie. (meer mag natuurlijk ook) Kies hier beneden het aantal keren dat U 10€ wilt storten

€ 10,00Onze nieuwsbrief staat bomvol geweldige deals. Mis ze niet!

Het groeiend succes van DIT GEWELDIGE DIGITAAL ONLINE MAGAZINE kan U hier beneden waarnemen door het steeds groeiend aantal Vrienden die zich inschrijvingen op de Nieuwsbrief van Theo-Herbots (Den-Theo)


De inschrijving is volledig “GRATIS” en zonder verdere verplichtingen


Vergeet niet om na inschrijving naar Jouw mailbox te gaan om op de bevestigingslink te klikken.

 • Dit is zo ingebouwd om U te beschermen tegen Spam
 • Ik Hou evenmin van Spam als U, Uw gegevens worden “NIET” gedeeld aan derden.
 • U kan ten allen tijde terug uitschrijven
 • Abonneer je op onze nieuwsbrief voor toffe tips, campagnes en nieuwe dingen.

Abonneer je op onze nieuwsbrief voor toffe tips, campagnes en nieuwe dingen.

Voeg je bij 10.304 andere volgers

Het zou Geweldig zijn indien we mekaar ook zouden ontmoeten op mijn Sociale-Media hier beneden en U mijn bericht wilt delen met de deelknoppen onderaanGraag Uw reactie hier beneden


Ik respecteer dat de meningen van anderen me kunnen helpen een betere Blogger en Fotograaf te worden te worden en mogelijk dingen te zien waar ik zelf nooit aan had gedacht. Als ik bijvoorbeeld nog nooit iemand had laten reageren op mijn Foto’s, dan was ik bepaalde fouten blijven maken

Ik neem negatieve opmerkingen met een korreltje zout, want wat ik doe is kunst en niet elke kunstenaar wordt daarin begrepen.

Ik neem negatieve opmerkingen niet te hard op en laat mijn creativiteit en passie niet verstikken.

‘Je ziet een soort ongemak met literatuur als vrijplaats waar ruimte is voor fantasie, ook al schuurt die tegen allerlei economische, politieke of morele grenzen’

Thijs Lijster Kunst- en cultuurfilosoof


Een alternatief voor alcohol op mijn online-winkel

(Het heeft mezelf geholpen als alternatief voor alcohol)

Opgelet via de link hier beneden komt U op een andere Website van mij. Kies na het inloggen rechtsboven Uw Land en taal

de online-Winkel

Wij zijn ook aanwezig op Sociale-Media, Het zou “GEWELDIG” zijn om U ook daar te ontmoeten ⬇️⬇️

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.