Theo Herbots TV // el calvario de maria dolores // maria de beproeving van de pijn // maria the ordeal of pain

 mari

Zo’n schrik dat ik hen nooit meer zal zien

Interview afgenomen van maria dolores

Dit is een bloedstollend verhaal dat vele gelijkenissen vertoont met wat ik geschreven heb in mijn verhaal Afscheid van een dierbare

Het verhaal (calmaris) van Maria Dolores/

Maria is een diepgelovige vrouw en laat dit ook publiek merken door het houten kruisje dat zij in haar hals draagt. Vandaar ook dat zij haar levensverhaal vergeleek met de twaalf staties uit De Bijbel.

Daarom ook dat dit interview zo is gemaakt dat ik bij elke statie van Maria, of zoals beleefd en aangevoeld door Maria, er onmiddellijk bij heb gevoegd zoals dit in De Bijbel is geciteerd

Let wel dit artikel werd in concept geschreven voor 12 oktober de dag dat Maria voor De Jeugdrechtbank moest verschijnen. Deze zitting is dus voorbij en naar mijns inziens heeft De Jeugdrechtbank een fair en rechtvaardig vonnis uitgesproken. Lees meer omtrent dit vonnis aan het eind van het artikel 

Vooraleer verder te schrijven wil ik er aan toevoegen dat dit het verhaal is zoals door Maria zelf gebracht. Ik geloof in de oprechtheid van Maria omdat zij ook openlijk fouten heeft toegegeven. Zij heeft dit onder andere gedaan in een artikel van Dag Allemaal,  Net zoals het voor mij heel belangrijk geweest is om zoveel jaren geleden de eerste stap van het twaalf-stappen-programma te zetten om van mijn alcohol-verslaving af te raken, is het voor “alles” in het leven belangrijk om die eerste stap te zetten en fouten, groot of klein, toe te geven. Die stap Heeft Maria ook gezet.

Vooraleer U dit bericht verder te laten lezen, wil ik een bijpassende video toevoegen omtrent alle haat en pijn in de wereld, neem even de tijd en lees dan verder het verhaal van Maria

eerste-statie1 Kruiswegstatie De Eerste Statie: Maria werd in verwachting van De Heilige Geest (waar is nu de vader, hij liet haar in steek)
Kruiswegstatie 1e Statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld.
De eerste plaats waar Jezus stil stond op de kruisweg, was het paleis van de Romeinse landvoogd Pontius Pilatus. De joodse leiders wilden Jezus uit de weg ruimen. Ze wilden Jezus kruisigen en riepen: Kruisig Hem, totdat Pilatus Jezus uitleverde aan de joodse leiders. Die hebben Jezus veroordeeld tot de kruisdood. Jezus hield zoveel van ons, dat Hij gestorven is om de dood te overwinnen en ons na de dood het eeuwige leven te geven.

2 Kruiswegstatie De Tweede Statie: Maria beviel in UZ Gasthuisberg haar vijf kinderen tweede-statie
2e Statie: Jezus neemt het kruis op zijn schouders.
De Romeinse soldaten brengen een groot houten kruis, dat Jezus moet dragen. Het is zwaar en ruw. Zelf zijn kruis dragend, trok Jezus de stad uit, naar Golgota, wat schedelplaats betekent. Waarlijk, het waren onze ziekten die Hij op zich nam, en onze smarten, die Hij heeft gedragen. Voor Jezus betekent het kruis: het kwaad, de haat, de jaloezie en de wreedheid van ieder mens. Door zijn liefde verandert hij zijn kruis en geeft ons hoop, liefde en redding. Als je het kruisteken maakt, denk dan aan dit kruis, dat Jezus uit liefde voor ons heeft gedragen.

3 Kruiswegstatie Derde Statie : Tijdens haar vierde bevalling werd zij heel ziek (longontsteking), daardoor werd haar derde-statietweeling te vroeg geboren.
3e Statie: Jezus valt voor de 1e maal onder het kruis.

4 Kruiswegstatie Vierde Statie: Maria werd gekleineerd door de vader van haar kinderen. Hij zei wanneer ga je vetrekken vierde-statieen hij zette haar met de vijf kinderen buiten.

4e Statie: Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder.
Nadat Jezus een heel eind gelopen heeft, ziet Hij zijn moeder Maria tussen de menigte staan. Zij wil Hem helpen. Zijn kruis wordt haar kruis. Zijn vernedering wordt de hare. Haar verdriet is groot. Jezus is dankbaar dat zij er is. Maria houdt van Jezus en ze is trots op Hem, zelfs al voelt ze zich te bedroefd en te hulpeloos om iets te doen.

5 Kruiswegstatie Vijfde Statie Maria moest met alles haar plan trekken vijfde-statie
5e Statie: Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen.
De soldaten, die meeliepen, zagen dat Jezus zwak was. Ze pakten gewoon iemand uit de menigte en dat was Simon van Cyrene. En Simon dacht: ik kan de soldaten niet tegenspreken. Dus hielp hij Jezus het kruis dragen. Wat zal hij gedacht hebben? Wat zullen de mensen wel zeggen? Of is hij naderhand toch trots geweest, dat hij Jezus’ kruis heeft mogen dragen ? Wat zou jij ervan vinden, als jij het kruis zou moeten dragen?

6 Kruiswegstatie Zesde Statie Maria moest met de kinderen door de kou melkpoeder gaan halen bij de apotheker voor zesde-statiehaar tweeling.

6e Statie: Veronica droogt het aanschijn van Jezus af.
Veronica stapte uit het volk naar voren met een doek. Jezus heeft het kruis op zijn schouders. Dus zij veegt zijn gezicht af, waar bloed en zweet langs druppelt. Veronica doet eenvoudig iets vriendelijks. Het is alles, wat zij kan doen. Zij kan het kruis niet optillen, zoals Simon van Cyrene. Zij wordt ook niet gedwongen. Veronica handelt spontaan en vanuit haar hart. Zij zorgt en verzorgt op een manier, die zij gewend is. De vriendelijke daad is een van de mooiste dingen, die Jezus op zijn kruisweg is overkomen.

7 Kruiswegstatie Zevende Statie: De vader liet een Sociaal Assistente komen voor een oplossing te zoeken voor de zevende-statie kinderen en ook voor een simpele en makkelijke oplossing voor hem en Maria haar leven verpesten.

7e Statie: Jezus valt voor de 2e maal onder het kruis.
Simon vervolgt zijn weg en Jezus draagt het kruis weer alleen. De tocht naar Kalvarie is halverwege. Jezus struikelde, wankelt en valt dan. Hij ademt zwaar en heeft bijna geen kracht meer over. Toch staat Hij op. En omdat Hij zoveel van mensen houdt, is Hij in staat door te gaan met de hulp en de kracht van zijn Vader in de hemel.

8 Kruiswegstatie Achtste statie:op 07 december 2012 werden de kinderen weggehaald door de politie.achtste-statie
8e Statie: Jezus troost de wenende vrouwen.
Op zijn kruisweg komt Jezus een groep Jeruzalemse vrouwen tegen. Ze huilen om hem, omdat hij zoveel lijdt, en omdat veel machtige hoge priesters hem wreed behandeld hebben. Jezus vertelt hen, dat ze moeten huilen voor zichzelf en voor hun kinderen, omdat de wreedheid in de wereld hen net zo veel zal raken als hem. Ziekte, dood, wreedheid zal voor ons mensen een even zwaar kruis zijn als dat van Jezus.

9 Kruiswegstatie Negende Statie: op 07 december 2012 is voor Maria haar echte Calvarie begonnen, zij begon zich af te negende-statie vragen wat er met haar kinderen zou gebeuren en ook met haar. Haar wereld stortte in en al haar mooie dromen die zij had toen zij naar België kwam en haar dromen als Moeder verdwenen als sneeuw voor de zon.

9e Statie: Jezus valt voor de 3e maal onder het kruis.
Voor de derde maal valt Jezus. Hij heeft veel bloed verloren. De hete zon brandt op zijn huid. Hij heeft veel heuvels beklommen, terwijl Hij zijn zware kruis droeg. Hij doet nog een keer zijn best om op te staan, want Hij wilde zijn kruis dragen uit liefde voor ons.

10 Kruiswegstatie Tiende statie: Maria wist helemaal niets meer van haar kinderentiende-statie

10e Statie: Jezus wordt van zijn kleren beroofd.
Wanneer Jezus op de top van de Kalvarie-berg is gekomen, legt hij het kruis neer. De soldaten doen Hem zijn kleren uit en laten Hem hulpeloos vernederd staan. Hij wordt behandeld als een grote midadiger, als een stuk vuil. Dit ontklede lichaam vervult de wil van God. Als jij je eenzaam voelt en verlaten, vindt dan steun en kracht in Jezus, die dat heel goed begrijpt.

(kan je je voorstellen hoe erg dit is, een moeder die elk kind negen maanden lang in zich gedragen heeft, die steeds liefdevol is geweest voor de kinderen en dan dit, gewoon om dat de vader zijn verantwoordelijkheid niet kon of wilde nemen en dan maar deze makkelijke oplossing had bedacht. Kan je je voorstellen hoe dit diep gekwetste Moederhart schreeuwde om hulp, een schreeuw die verloren ging in een leegte van moedwil en onbegrip)

(zo is dit door Maria aangevoeld)

Dit toont heel veel gelijkenissen zoals het ook is gelopen, bij M. zie mijn bericht afscheid van een dierbare. M. was evenwel niet zo sterk als Maria en zij heeft het niet overleefd. Vandaar ook dat ik zoveel steun geef aan Maria en dat ik zo goed aanvoel wat er in haar omgaat.

M. kan ik niet meer terughalen uit het Hiernamaals, maar aan Maria zal ik alle steun geven die maar mogelijk is om te vermijden dat zij ook zou heengaan, gekraakt en gebroken door angst en verdriet.

  • Ik leg alle roddels en insinuaties naast mij neer van mensen die een andere betekenis  geven aan mijn inzet voor Maria
  • Al zou het mij mijn laatste cent kosten
  • Al zou ik moeten verder leven als een clochard onder een kartonnen doos
  • Al zou….het…me…mijn leven kosten

Ik doe het voor Maria

Ik doe het voor haar kinderen

Ik doe het voor M. die ik niet meer kan terughalen.

Ik doe het, ik geef het toe, een stukje uit egoisme, om mijn eigen pijn te verzachten, een pijn die ik nog altijd niet heb verwerkt omwille van het verlies van M

11 Kruiswegstatie Elfde Statie: Daarna werden Maria haar vijf kinderen allemaal geplaatst in een instelling. In Ter elfde-statie Heide.

11e Statie: Jezus wordt aan het kruis genageld.
Nu laten ze Jezus op het kruis liggen. Ze strekken zijn armen uit en slaan Hem met spijkers door zijn handen en voeten. Hij zit zo stevig vast, dat Hij niet kan ontsnappen. Alleen zijn grote liefde voor ons, geeft Jezus de kracht om deze pijn en dit lijden te verdragen. Dit blijkt uit zijn woorden aan het kruis: “Vader vergeef hun, want ze weten niet wat zij doen”.

Op beschuldiging van de vader, dat zij geweld tegen de kinderen gebruikte en dit enkel op zijn woord zonder enige getuigenis van derden

12 Kruiswegstatie Twaalfde statie: Maria werd beschuldigd twaalfde-statie

12e Statie: Jezus sterft aan het kruis.
Het kruis staat en Jezus hangt er aan. De tijd gaat langzaam vooruit. Hij had veel pijn. Maar belangrijker dan zijn pijn was de liefde voor ons en de bereidheid voor ons te sterven. Rond drie uur werd het duister in de hele streek. Toen begon het te donderen en Jezus riep met luide stem: “Vader in uw handen beveel Ik mijn geest”. Toen Hij dit gezegd had, gaf Hij de geest.

13 Dertiende Statie: Maria bleef alleen achter vol woede, angst, gefrustreerd, doelloos

Een mens zonder doel is als een vis zonder water. Dit was het gevoel van Maria, een vis spartelend op het droge

dertiende-statie

13e Statie: Jezus wordt van het kruis afgenomen.
Nadat Jezus gestorven is aan het kruis, nemen een paar vrienden zijn lichaam voorzichtig van het kruis en leggen Jezus in de armen van zijn moeder. Toen Jezus nog een baby was, hield moeder Maria Hem op dezelfde manier vast. Nu is Hij zoveel groter, maar er zit geen leven meer in zijn lichaam Wat zal Maria bedroefd zijn geweest. Als jij bedroefd bent, bidt dan tot de moeder van Jezus. En niemand die jou beter begrijpt.

14 statie: Maria hield stand door haar Geloof. Indien zij geen geloof had gehad, zou zij de pijn en het verdriet niet hebben overleefd. Nu echter is zij blijven geloven dat God vroeg of laat toch zou laten zien dat er nog iets moois voor haar was weggelegd, na zoveel verdriet. God heeft haar toch beloond met het schenken van vijf kinderen. Die band laat Hij niet zomaar verbreken. Dit is gebleken op 12 oktober bij de herziening van de bezoekregeling door De Jeugdrechtbank te Leuven.

Haar Geloof werd beloond, er is een andere, betere bezoekregeling en deze zal in de toekomst nog worden verbeterd en aangepast

14e Statie: Jezus wordt in het graf gelegd. veertiende-statie
De laatste plaats waar Jezus stil houdt op deze donkere vrijdag, is een graf. Zijn vrienden leggen zijn lichaam op de platte steen, vegen het bloed af, wassen zijn lichaam schoon en doen er lekker ruikende kruiden omheen. Zijn vrienden en moeder raken zijn lichaam voor de laatste keer aan, voordat zij weggaan. Zij zijn ontmoedigd en voelen dat al hun hoop op Jezus is verloren.

Bron Tekeningen http://www.holyhome.nl/kruisweg.html

Besluit/ Ik ga hier beneden een Bijbelse tekst toevoegen die door vrijwel iedereen, gelovigen of ongelovigen is gekend. Ik doe een warme oproep dat iedereen Maria moreel zou willen steunen . Wat er ook moge misgelopen zijn, hou rekening met haar toestand, weggevlucht uit oorlogsgebied, in de steek gelaten met haar vijf kinderen, totaal uit evenwicht gebracht, zowel Fysisch, Psychisch als financieel. Er naar verlangend om toch de vijf kinderen regelmatig terug te mogen bij haar hebben. Zij gaat haar uiterste best doen om iets te doen aan haar toestand en dus ook voor haar kinderen. Zij gaat onder mijn begeleiding het twaalf-stappen-programma volgen, zij gaat regelmatig naar de zondagsvieringen gaan. Geef haar een morele steun, geef een vijfsterren-vote onder dit bericht en stuur het bericht door naar familie, vrienden en kennissen via de deelknoppen van de Social_media hier beneden.

Haar moederhart schreeuwt er naar

Jezus en de op overspel betrapte vrouw

christ_and_the_woman_taken_in_adultery_bruegelDe Pericope Adulterae (Latijn) is een traditionele naam voor een beroemde passage uit de Bijbel over Jezus en de op overspel betrapte vrouw (of Jezus en de overspelige vrouw). De passage is te vinden in het Evangelie volgens Johannes 7:53- 8:11. De passage beschrijft een confrontatie tussen Jezus en de Schriftgeleerden en Farizeeën over de vraag of een vrouw, die op heterdaad betrapt is op overspel, gestenigd zou moeten worden. Jezus maakt de menigte beschaamd, zodat die zich verspreidt, en wendt de terechtstelling af.

Dus nu zoals beloofd het vonnis zoals uitgesproken door De Jeugdrechtbank op 12 oktober 2016.

Naar de toekomst toe zal er voor Maria een tijdelijke regeling worden getroffen dat zij om de veertien dagen “AL HAAR VIJF KINDEREN SAMEN” gedurende enkele uren in een huis in Leuven mag ontmoeten, zonder dat de ouders van de pleeggezinnen (drie van de kinderen zijn geplaatst in twee verschillende pleeggezinnen) en zonder dat de papa (de tweeling verblijft bij de papa), daarbij aanwezig zijn. Er zal worden opgevolgd hoe Maria daar mee omgaat, om dan achteraf de bezoekregeling verder uit te breiden. Dus veel hangt af van hoe Maria zich zal gedragen.

Maria had dit vonnis verkeerd begrepen, dacht dat zij haar kinderen definitief kwijt was, kreeg een een pijnlijke aanval, was haast in schok. Evenwel samen met haar schoonzus, en iemand van gezinsbegeleiding hebben we haar kunnen overtuigen dat dit niet zo was. Ik heb haar kunnen overtuigen dat de mensen van de gezinshulp haar “NIET” vijandig gezind waren integendeel. Het was ontroerend hoe zij mekaar een dikke knuffel gaven en dit nadat Marie de mensen van gezinshulp zolang als vijandig had gezien.

Ik wil vooraleer dit bericht af te sluiten een speciale anekdote uit Maria’s getuigenis brengen.

Maria loopt er altijd mooi gekleed en verzorgd bij, ondanks al haar pijn en verdriet. Het waarom zij dit doet? Hier volgt haar uitleg: “Mijn Mama heeft altijd tegen mij gezegd, dat wat er ook in mijn leven mocht gebeuren, ik er altijd verzorgd en mooi moest bijlopen, want als ik mijn zelfrespect verloor, verloor ik alles”

Evenwel; ik heb de laatste tijd heel wat roddels opgevangen van mensen die een andere betekenis geven aan het feit dat Maria zich graag mooi maakt, vooral door mannen die hier een uitdaging  in zien voor andere dingen en door vrouwen die jaloers zijn omdat Maria zo’n mooie vrouw is.

Jaloersheid op haar mooie uiterlijk, maar totaal vol onbegrip voor de pijn en het verdriet dat er in dit zo gekwetste Moederhaar omgaat. Mannen verlangend naar dat mooie lichaam, maar afstandelijk als het er op aankomt om haar de steun te geven die zij nodig heeft.

Maria gaat lachend door het leven, zij schenkt iedereen een glimlach, een glimlach die vaak verkeerd begrepen wordt, een glimlach waar veel pijn en verdriet achter schuil gaat. Daarom ga ik hier een video bijvoegen die ik ook heb gebracht in mijn bericht: “Afscheid van een dierbare”, een video die heel goed past bij Maria die ook haar verdriet verbergt achter een lach.

Iedereen ziet de lach, maar niemand ziet de pijn

Hoe dit verder gaat lopen, en als Marie haar toelating hier voor geeft, zal ik in de toekomst meer nieuws hieromtrent brengen.

Vriendelijk groet

Theo Herbots TV

Steun Maria in haar pijn geef een reactie onder dit bericht en deel zoveel mogelijk via de Social-Media

Bron: Volunteer

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.