Vervolg op “TWAALF STAPPEN” die Uw leven drastisch kunnen veranderen

In mijn bericht twaalf stappen die mijn leven drastisch hebben veranderd

Heb ik het uitgebreid gehad, hoe het Twaalf-Stappen-Programma van AA mijn leven drastisch heeft veranderd en mij reeds jarenlang van de alcohol heeft kunnen afhouden.

Maar ik heb in al die jaren geleerd dat dit heilzame programma op “ALLES” kan toegepast worden. vervang gewoon het woord alcohol door iets anders, bijvoorbeeld in de eerste stap:

Ik heb toegegeven dat ik machteloos stond tegenover de alcohol en dat mijn leven stuurloos was geworden, vervang alcohol door bijvoorbeeld gokverslaving,, hoogmoed of eender wat en trek dit door, door gans het programma.

Ik heb reeds een ruime tijd geleden contact gelegd met Celebrate Recovery Nederland om daar het programma te leren kennen hoe dat dit in Nederland reeds heel wat jaren succesvol werkt. Maar helaas in Vlaanderen is er nog geen enkele gemeenschap waar dit wordt toegepast.

Ik heb contact gelegd met verschillende christelijke gemeenschappen in Vlaanderen, maar vang spijtig genoeg overal bot om allerlei al dan niet gegronde redenen.

Ten einde raad hebben we dan maar met enkele andere gelovigen besloten om een soort celebrate recovery in het klein op te richten.

  • Vanaf de maand november 2016 gaan we wekelijks op maandag de werking voorbereiden, afwisselend bij een van de deelnemers thuis.
  • Vanaf de eerste maandag van januari 2017 beginnen we met stap één, om zo elke maand een stap te behandelen.
  • Gezien de groep nog klein zal zijn zal een opsplitsing  in groepen die rond verschillende thema’s werken (zie verdere beschrijving hier beneden), nog niet nodig zijn.
  • Zodra de groep groter wordt, zullen er mensen uit Nederland komen om ons te begeleiden om er een écht celebrate-programma van te maken.

Ik ga hier beneden een nadere beschrijving geven van hoe het werkt

Bijbels herstelprogramma

Laat God je de rust geven om te aanvaarden wat je niet kunt veranderen, maar ook de moed om te veranderen, wat je wél kunt veranderen.
Celebrate Recovery (CR) is een programma voor iedereen die op bepaalde gebieden van zijn leven herstel nodig heeft. Het programma is gebaseerd op acht Bijbelse principes. CR staat voor een proces dat twaalf stappen vraagt van elke deelnemer. Het doorlopen van die stappen kost de deelnemer ongeveer 1 a 2 jaar. Het heeft overeenkomsten met het bekende 12-stappenprogramma van de AA (Anonieme Alcoholisten), maar is gebaseerd op bijbelse principes. Het programma is niet alleen bedoeld voor mensen die worstelen met hun identiteit en verstoorde of verbroken relaties. Ook mensen met allerlei vormen van verkeerd gedrag (bijv. verslavingen of eetstoornissen) zijn welkom om deel te nemen aan CR. Een derde categorie deelnemers bestaat uit mensen die het slachtoffer zijn van allerlei vormen van lichamelijk en geestelijk geweld, recent of lang geleden.

foto watiscrCR is ontwikkeld door Ds. John Baker, die als zorgpastor verbonden is aan de Saddleback Church in de Verenigde Staten. Steeds volgen gemiddeld meer dan 400 mensen binnen deze gemeente dit programma. Dat zijn zowel gemeenteleden als mensen uit de omgeving. Inmiddels hebben duizenden kerken, verdeeld over alle continenten, CR als een onderdeel van hun pastoraat opgenomen in hun kerkelijk aanbod.

Bijbels herstelprogramma (vervolg)

Drie soorten bijeenkomsten binnen CR
Wanneer je in contact komt met CR merk je al snel dat er binnen CR sprake is van drie verschillende soorten groepsbijeenkomsten. Deze 3 manieren zijn: grote groepsbijeenkomst, de open deelgroepen en de persoonlijke contacten met de coach.

Iedere week is er een algemene ontmoeting. DEZE BIJEENKOMST IS ALTIJD VOOR IEDEREEN VRIJ TOEGANKELIJK! Op deze avond wordt er begonnen met een bijeenkomst in de grote groep. Iedereen komt samen voor lofprijs, aanbidding en onderwijs of om te luisteren naar het persoonlijke verhaal van iemand die door deelname aan CR herstel heeft ervaren in zijn/haar leven. Vervolgens gaat men uiteen in de zgn. “open-deelgroepen”. Daar worden persoonlijke ervaringen en leermomenten gedeeld. Daarnaast zijn er, na ongeveer drie maanden vanaf de start, ook persoonlijke gesprekken met een coach.

Hoe groot moet je zijn?
Het is begrijpelijk, maar zeker niet terecht, dat velen denken dat Celebrate Recovery alleen in kerken die een grote omvang hebben, kan draaien. De kleinste gemeente in ons land die werkt met Celebrate Recovery telt 50 leden. In deze gemeente is het CR- programma net zo effectief en waardevol als in de grootste gemeente in ons land met 1600 leden.

De 8 principes (en hun oorsprong in de Bijbel)

Hoogmoed erkennen
Ik erken dat ik zelf niet bij machte ben om mijn pijn, frustraties en verkeerde gewoonten onder controle te krijgen. Ik ben namelijk God niet.
Gelukkig zijn zij, die nederig van hart zijn. Matt.5:3

Er is hoop – God bestaat
Ik geloof dat God bestaat, dat ik belangrijk voor Hem ben en dat Hij de kracht heeft om mij te herstellen.
Gelukkig zijn de treurenden, want zij zullen getroost worden. Matt.5:4

Radicaal kiezen voor God
Ik maak de radicale keuze om mijn leven en mijn wil aan de zorg en leiding van Jezus toe te vertrouwen.
Gelukkig zijn de zachtmoedigen. Matt. 5:5

Schuld belijden
Ik belijd open en eerlijk mijn fouten tegenover mijzelf, tegenover God en tegenover iemand die ik vertrouw.
Gelukkig zijn zij, die zuiver van hart zijn. Matt. 5:8

Toelaten van Gods wil
Ik geef God alle ruimte om elke verandering aan te brengen die Hij nodig vindt en ik vraag Hem nederig al mijn verkeerde denk- en gedragspatronen te veranderen.
Gelukkig zijn zij, die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Matt. 5:6

Evalueren van relaties
Ik vergeef mensen die mij pijn gedaan hebben. Ik maak het weer goed met mensen die ik zelf pijn gedaan heb, tenzij dit hen of anderen opnieuw beschadigt.
Gelukkig zijn de barmhartigen. Matt. 5:7
Gelukkig zijn de vredestichters. Matt. 5:9

Leven vanuit Gods kracht
Ik neem dagelijks tijd om God en mijzelf beter te leren kennen. Hierdoor leer ik God en Zijn wil voor mijn leven beter kennen en ontvang ik de kracht om Zijn wil te doen.
Gelukkig zijn zij, die nederig van hart zijn. Matt. 5:3

Dienen vanuit ervaring
Ik ben getuige van het herstellende werk van God in mijn leven en ik geef die ervaring graag door in woorden en levensstijl.
Gelukkig zijn zij die vervolgd worden omdat ze Gods wil doen: voor hen is het hemelse koninkrijk. Mat. 5:10

De 12 stappen (en bijbehorende Bijbelgedeelten)

1. Ik geef toe dat ik machteloos sta tegenover mijn pijn, verslavingen en verkeerde gewoonten en dat ik deze niet meer in de hand heb.
Want ik weet dat er niets goeds in mij woont, dat wil zeggen, in mijn zondige ik. Het goede te willen zit wel in me, maar het goede ook doen, kan ik niet. Rom. 7:18

2. Ik geloof dat God bestaat, dat ik belangrijk voor Hem ben en dat Hij kracht heeft om mij te herstellen.
Want Hij is het, die in u werkzaam is en u in staat stelt te willen en te doen wat in overeenstemming is met Zijn plan. Filip. 2:13

3. Ik besluit om mijn leven en mijn wil over te geven aan Gods leiding en zorg.
Broeders en zusters, omdat God zo goed voor ons is, roep ik u op, uzelf aan te bieden als een levende en heilige offergave die Hij graag aanvaardt. Rom. 12:1

4. Onder Gods leiding onderzoek ik mijn leven op een open en eerlijke manier.
De wegen die we zijn gegaan, laten wij ze nagaan, stuk voor stuk, laten wij terugkeren naar de Heer. Klaagl. 3:40

5. Ik geef mijn fouten toe, precies zoals ze zijn, aan God, aan mezelf en aan anderen.
Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Jak. 5:16a

6. Ik geef God de ruimte om mij te bevrijden van mijn verkeerde denk- en gedragspatronen.
Verneder u voor de Heer, dan zal Hij u verheffen. Jak. 4:10

7. Ik vraag God om vergeving van mijn zonden en om mij te herstellen, waar ik in gebreke bleef.
Maar als wij onze zonden bekennen, dan is God zo trouw en rechtvaardig dat Hij onze zonden vergeeft en ons rein maakt van alles wat we verkeerd hebben gedaan. 1 Joh.1:9

8. Ik maak een lijst van alle personen die ik schade heb berokkend en ben bereid om het met hen in orde te maken.
Behandel de mensen zoals uzelf door hen behandeld wilt worden. Luk. 6:31

9. Ik maak het, indien mogelijk, zo snel mogelijk weer goed met die mensen, tenzij ik hen of anderen hierdoor opnieuw beschadig.
Als u uw offergave naar het altaar brengt en u herinnert zich daar dat een ander iets tegen u heeft, laat dan uw offergave voor het altaar staan; ga het eerst met die ander goedmaken en kom dan terug om uw offergave te brengen. Matt. 5: 23-24

10. Ik ga door met mijn persoonlijk zelfonderzoek en als ik fouten tegenkom, belijd ik die meteen.
Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat oppassen dat hij niet valt. 1 Kor. 10:12

11. Ik zoek manieren om mijn persoonlijke relatie met God te verdiepen door bidden en Bijbellezen, om zo Zijn wil te leren kennen en om kracht te krijgen om Zijn wil te doen.
Laat de boodschap van Christus in volle rijkdom in u wonen. Kol. 3:16a

12. Het gevolg van deze stappen is dat ik als persoon veranderd ben. Ik probeer deze boodschap van herstel aan anderen door te geven en deze principes in mijn doen en laten in de praktijk te brengen.
Wanneer u merkt dat één van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. Gal. 6:1

Vriendelijke groet

Theo Herbots

2 comments

  1. ik ben lid van Evangelische gemeente en tevens lid van Al anon die ook het twaalf stappenplan hanteert. Ik combineer ook de 12 stappen met de Bijbel en gebruik die stappen ook om op andere vlakken aan mezelf te werken. Het werkt goed bij me. Succes met dit initiatief.

    Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.