Gevolgen verkeerde doktersdiagnose

Gevolgen verkeerde doktersdiagnose

Op 27 januari 2010 heb ik me naar de huisarts begeven met hevige darmpijnen. De vaste arts was evenwel met verlof en de vervangers stelde de diagnose: buikgriep, (er was op dat ogenblik een buikgriepepidemie)

toen ik hem er op wees dat ik in het verleden meermaals last had gehad van diferticulitis (lees het artikel wat diferticulitis is

(indien er mensen zijn die geen interesse hebben in de Medische termen, slaag die dan gerust over, maar neem alstublieft toch een kijkje tussen deze termen door welke fatale gevolgen er voor mij geweest zijn)

Bron Wikipedia

Van diverticulitis is sprake als een divertikel ontstoken raakt. Doorgaans betreft het pseudo-divertikels in het sigmoïd. Bij pseudo-divertikels bestaat de wand uit mucosa en serosa. Bij ware divertikels (bijvoorbeeld divertikel van Meckel) bevat de wand tevens de spierlaag van de dikke darm.

Divertikels in de dikke darm zijn in inwoners van het Westen meestal gelokaliseerd aan de linkerzijde en dan met name aan het sigmoïd. Een voedingspatroon met te weinig vezels wordt vaak als één van de oorzaken genoemd voor het ontstaan van divertikels. In inwoners van Oost-Azië komen divertikels minder voor en zijn dan juist vaker rechtszijdig gelokaliseerd. Divertikels op zich geven meestal geen symptomen. Wanneer ze gaan ontsteken kunnen ze echter klachten geven: diverticulitis.

Symptomen zijn aanvankelijk pijn, koorts en drukpijn (meestal linksonderin de buik). Diagnose van diverticulitis is betrekkelijk eenvoudig als eerder al diverticulose was vastgesteld. In andere gevallen is de kans op een verwarring met appendicitis groot als de pijn niet linksonder maar rechtsonder zit.

Ongecompliceerde vormen van diverticulitis zijn doorgaans (thuis) te behandelen met een vloeibaar dieet en rust. Antibiotica helpen niet om sneller te herstellen.

Bij diverticulitis kunnen ook complicaties optreden: perforaties van de darmwand, leidend tot abcesvorming of peritonitis, fistelvorming en stenosen. Bij deze gecompliceerde vormen van diverticulitis zal veelal een operatie nodig zijn.

Gevolg

Er werden mij een hoop medicatie tegen buikgriep en pijnstillers voorgeschreven, maar mijn diagnose was de juiste, ik had diferticulitis

Evenwel, met de zware verkeerde medicatie er bovenop, heeft dit geleid tot darmperforatie, bekijk in het volgende artikel van Wikipedia wat darmperforatie inhoudt

Darmperforatie is een aandoening waarbij er in de darmwand een gat/perforatie zit. Mogelijke oorzaken zijn trauma (bijvoorbeeld een auto-ongeval waarbij men met de buik hard tegen het stuur is aangekomen), operatie (waarbij men per ongeluk de darmen heeft aangeprikt), langdurige infectie, vreemde voorwerpen in de darm. Gevolgen hiervan zijn hevige buikpijn, bloedingen, mogelijkheid tot de ontwikkeling van sepsis (aangezien de darm gekoloniseerd is met allerlei bacteriën).

Meer gevolgen

Ten gevolge deze darmperforatie is er buikvliesontsteking ontstaan

Zie in artikel Wikipedia wat buikvliesontsteking is

Buikvliesontsteking

Esculaap Neem het voorbehoud bij medische informatie in acht.
Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.
Buikvliesontsteking
Coderingen

Buikvliesontsteking of peritonitis is een ontsteking van het buikvlies (peritoneum), meestal als gevolg van een infectie. Dit is vrijwel zonder uitzondering een ernstige tot zeer ernstige situatie die meestal een operatie noodzakelijk maakt.

Het peritoneum is een dun, transparant vlies dat normaal alle organen in de buikholte en de binnenwanden van de buikholte bedekt. Peritonitis wordt meestal veroorzaakt door een bron afkomstig vanuit een geïnfecteerd orgaan in de buikholte. Veelvoorkomende bronnen van infectie zijn perforaties van de maag, darm, galblaas of appendix (het wormvormig aanhangsel van de blindedarm). Het peritoneum is opmerkelijk bestand tegen infecties.

Peritonitis breidt zich niet uit, tenzij de verontreiniging voortduurt. Dit is heel vaak wel het geval bij perforatie van een orgaan, zodat vaak een operatie nodig is.

Pelvic inflammatory disease

Pelvic inflammatory disease (PID) (ontsteking aan het kleine bekken) is bij seksueel actieve vrouwen een af en toe voorkomende oorzaak van peritonitis. Een infectie van de baarmoeder en eileiders, veroorzaakt door verscheidene typen bacteriën, waaronder de bacteriën verantwoordelijk voor gonorroe en chlamydia-infecties, breidt zich uit naar de buikholte.

Oorzaken

Naast de al genoemde mogelijkheden kan ook na een operatie wel eens peritonitis ontstaan. Beschadiging van de galblaas, urineleider of de darmen tijdens een operatie kan het lekken van prikkelende sappen en/of bacteriën naar de buikholte tot gevolg hebben. Dergelijke lekkage komt ook wel eens voor als complicatie bij operaties waarbij twee delen van de darm met elkaar worden verbonden, nadat er bijvoorbeeld een gedeelte darm operatief verwijderd is.

  • Bij peritoneale dialyse (een behandeling bij nierinsufficiëntie) ontstaat vrij vaak een peritonitis. De gebruikelijke oorzaak is een infectie die binnendringt via de drains (afvoerbuisjes) die in de buikholte worden geplaatst. Deze vorm hoeft meestal niet te worden geopereerd maar kan worden bestreden door antibiotica aan het spoelvocht toe te voegen.
  • Peritonitis kan ook een gevolg zijn van irritatie zonder enige vorm van infectie. Ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis) kan bijvoorbeeld buikvliesontsteking veroorzaken. Ook de talkpoeder of het zetmeel aanwezig op chirurgische handschoenen kan zonder infectie wel eens een lichte buikvliesontsteking veroorzaken, of vrij bloed in de buikholte, bijvoorbeeld na een gebarsten buitenbaarmoederlijke zwangerschap, of lekkage van gal.

Behandeling

Meestal wordt direct overgegaan tot operatief onderzoek, vooral als er mogelijk sprake is van blindedarmontsteking, een geperforeerd ulcus pepticum of diverticulitis. Een spoedoperatie is meestal niet nodig in geval van ontsteking van de alvleesklier of pelvic inflammatory disease (PID) bij vrouwen. Er worden onmiddellijk antibiotica toegediend, vaak een aantal verschillende tegelijk. Mogelijk wordt er ook door de neus een slang in de maag of darm gebracht om vocht en gas af te voeren. Daarnaast kunnen intraveneus vocht en elektrolyten worden toegediend ter compensatie van wat verloren is gegaan.

Nog meer gevolgen

Normaal gezien moet buikvliesontsteking binnen de 48u worden behandeld of het is dodelijk. Evenwel ik was alleen thuis, sliep op het tweede verdiep en had mijn GSM op het gelijkvloers laten liggen, zodat ik geen hulp kon inroepen. Het is pas op 01 januari 2011 dat ik mijn laatste krachten heb kunnen bij elkaar rapen, op mijn rug de trap ben afgekropen, nog net de krachten heb gevonden om mijn dochter te bellen en te zeggen: “Cindy, het is niet goed met papa”, daarna ben ik het bewustzijn verloren. Cindy is onmiddellijk afgekomen, maar had geen sleutel om binnen te komen. Zij heeft naar mijn ex gebeld omdat zij wist dat die wel nog een sleutel had, maar vooraleer dat die ter plaatse was ging er weer heel wat kostbare tijd verloren. Uiteindelijk toen zij toch binnen raakten en zagen wat er gaande was, hebben zij de ziekenwagen gebeld en me laten wegbrengen naar het plaatselijke ziekenhuis.

Daar werden er twee sondes in mijn buik gestoken om de vuile etter te laten uitspuiten, een langs mijn piemel en een langs mijn neus tot in mijn maag en een morfinepomp in mijn ruggengraat om de pijn te verdoven.

Wanneer er is overgegaan tot een operatie weet ik niet, want ik was meer buiten bewustzijn dan er in.

Wat ik wel nog weet , is dat de Chirurg die me samen met een andere ging opereren me nog gezegd heeft: “mijnheer Herbots, we gaan aan een honderd-meter-spurt beginnen maar met duizend meter achterstand. Van 27 december 2010 tot 31 januari 2011 is wel ruim meer dan de cruciale 48u, het is een Wonder van De Heer geweest dat ik dit toch zo lang heb overleefd

Nog meer gevolgen

Er waren door de darmperforatie en de daar uit voortvloeiende buikvliesontsteking heel wat levensnoodzakelijke organen weggenomen. Stukken uit de dunne darm, stukken uit de dikke darm, de 12 vingerige darm en de endeldarm.

Bij mijn laatste bezoek op het Universitair Ziekenhuis is er me nog gezegd: “Alles in het lichaam heeft een functie, alles wat weg is kan die functie niet meer vervullen en alles wat weg is kunnen we niet meer terug zetten. Weet U wel wat er allemaal bij U is weggenomen?”, daarna kwam de opsomming die ik hier boven heb opgegeven.

Wat de functies zijn van deze weggenomen organen geef ik hier beneden weer in een artikel uit Wikipedia

Twaalfvingerige darm

Het duodenum of de twaalfvingerige darm.

De twaalfvingerige darm[12] of duodenum[13] vormt het begin van de dunne darm en sluit via het maagportier (de pylorus) aan op de maag. De rest van de dunne darm wordt gevormd door de nuchtere darm (jejunum) en de kronkeldarm (ileum).

De twaalfvingerige darm is bedekt met eenlagig cilindrisch epitheel met microvilli. Tevens bevat het slijmvormende gobletcellen.

Etymologie

De twaalfvingerige darm dankt zijn naam aan zijn lengte van 20 tot 25 centimeter, een equivalent van 12 duimbreedtes, een in de chirurgie gehanteerde maatstaf.

Functie

Een belangrijke functie van de twaalfvingerige darm is het neutraliseren van de pH. De chymus, de voedselbrij afkomstig uit de maag, is zeer zuur en zou de rest van het maag-darmstelsel kunnen beschadigen. De alvleesklier (pancreas) produceert waterstofcarbonaat, een base die de pH weer omhoog brengt. Daarnaast produceert het pancreas ook nog verteringsenzymen, zoals trypsine, lipase en amylase, die de vertering voortzetten. Ook wordt in de twaalfvingerige darm het gal toegevoegd aan de chymus, afkomstig van de lever en de galblaas. De twaalfvingerige darm is naast pH-neutralisatie dus ook verantwoordelijk voor een deel van de vertering.

Dunne darm

Het maag-darmstelsel bij de mens. 1. slokdarm, 2. maag, 3. dunne darm, 4. appendix, 5. blindedarm, 6. karteldarm, 7. endeldarm, 8. anus

Het maag-darmstelsel bij de mens.

1. slokdarm, 2. maag, 3. dunne darm, 4. appendix, 5. blindedarm, 6. karteldarm, 7. endeldarm, 8. anus

De dunne darm[6] of het intestinum tenue[7] is een onderdeel van het menselijkspijsverteringsstelsel dat tussen de maag en de dikke darm ligt. De dunne darm is het langste deel van het spijsverteringsstelsel. De meeste (zoog)dieren hebben ook een dunne darm.

De dunne darm is voortdurend in beweging om de inhoud heen en weer te persen en zo voedsel fijn te maken. Dit gebeurt met behulp van de lengte- en kringspieren die zich in de wand van de dunne darm bevinden. Via grote hoeveelheden bloedvaatjes gaan bruikbare voedingsstoffen het bloed in.

De dunne darm is zo’n 5 tot 6 meter lang en haalt de belangrijkste voedingsstoffen uit het eten.

Functies

De dunne darm vervult meerdere functies namelijk:

  • verteren van voeding
  • absorberen van splitsingsproducten, water en vitamines
  • verdediging door middel van antilichamen
  • doorvoeren van nutrienten
  • productie van neuroendocriene peptiden

Endeldarm

De endeldarm[21] of rectum[22] is bij zoogdieren het laatste deel van de dikke darm. Hier verzamelt de ontlasting (Lat.: faeces) zich, om vervolgens via de anus het lichaam te verlaten.

De endeldarm is bij mensen 15 à 20 cm lang en heeft een S-vorm. In het bovenste derde deel van het rectum ligt een gedeelte dat zich gemakkelijk kan verwijden, ampulla recti. De vulling ervan wekt door prikkeling naar het afferente zenuwstelsel de stoelgang (defecatie) op.

Nog meer gevolgen

Zoals u wel zult kunnen begrijpen is door het wegnemen van deze belangrijke functies het opnemen van zeer levensbelangrijke voedingsstoffen (U kunt alles terugvinden op de talrijke video’s op deze site), zeer moeilijk geworden. Evenwel ik was vroeger Onafhankelijk Distributeur van Herbalife-voedingssupplementen en kende de Heilzame en zeer goede werking van deze Heilzame producten. Ik ben dan terug Distributeur voor Herbalife geworden om deze producten in allerlei Shakes te verwerken.

Dit hield me wonderwel in stand, ik kreeg de nodige voedingsstoffen binnen, ik had energie en ik kon normaal functioneren.

Maar…. dan sloeg het noodlot weer toe

Buiten de producten van Herbalife, nam ik ook nog de producten van Organogold,

Koffie, chocolademelk en thee aangevuld met Ganoderma-Lucidum (u vindt alles hieromtrent op mijn >>>>Blog

Gezien ik ook hier Distributeur geworden was om me deze heilzame producten goedkoop te kunnen aanschaffen, ging Herbalife enorm dwarsliggen en kreeg ik een brief met allerlei verbodsartikelen voor Herbalife Distributeurs (verbodsbepalingen die bij Organogold niet van Kracht zijn) Temeer daar zij hadden opgemerkt dat ik auteur was van de Blog van een Evangelische Gemeenschap

De mensen van deze Gemeenschap hebben me enorme morele steun gegeven op voor mij moeilijke ogenblikken en als tegenprestatie heb ik voor hun deze website gemaakt. (ik moet hier eerlijkheidshalve vermelden, dat ik zelfs steun heb ontvangen van iemand uit de Moslimgemeenschap)

Hier een paar van de opgelegde verbodsartikelen van Herbalife

Regel 8-C: verbod om andere organisaties te associëren met Herbalife

Zoals U hierboven al heeft kunnen lezen, maakt Herbalife geen onderscheid ten aanzien van geslacht, ras, religieuze overtuiging of politieke voorkeur om het Membership aan iemand toe te kennen. Wij geloven in het recht op eigen mening en de vrijheid om te kiezen.

Daarom mogen Herbalife Members geen reclame maken voor of praten over andere bedrijven, organisaties of individuen of het personeel en de Members van die bedrijven of organisaties aanprijzen, wanneer zij

de Herbalife producten verkopen, nieuwe Members aantrekken of hun organisatie of andere Members opleiden. (tot daar ben ik het nog volledig eens met de strategie van Herbalife) Maar ik kan me niet neerleggen met de rest wat volgt.

Zij mogen ook geen literatuur of ander materiaal verspreiden over religieuze, politieke, commerciële of andere organisaties of individuen, noch mogen ze literatuur of materiaal verspreiden dat een verband suggereert tussen Herbalife en een andere organisatie. Bijeenkomsten van Herbalife mogen niet gebruikt worden als forum om persoonlijke overtuigingen te verkondigen of om andere organisaties, bedrijven, evenementen of individuen te promoten.

Op basis van dit artikel werd me het verbod opgelegd om nog langer auteur te zijn van het Blog http://tektienen.com/

en mijn Blog rond Amnesty International

Regel 4-C (extra regels) Voeding en gezondheidsverklaringen

Ik ga hier dit artikel niet herhalen, maar kort, ik heb deze site gemaakt met als doel opzoekingswerk te verrichten hoe ik op een gezonde manier kon verder leven ondanks al de functies die uit mijn lichaam zijn weggehaald en tegelijkertijd anderen te helpen die in hetzelfde geval zitten als ik.

Maar…. DIT MAG NIET VAN HERBALIFE

Herbalife beweert dan wel dat zij vrije meningsuiting promoten,, maar niet voor eigen Members.

Er werd mij het verbod opgelegd om nog langer auteur te zijn van deze Blogs

In afwachting werd mijn Membership geschorst, kon ik me de noodzakelijke producten niet meer aanschaffen omdat ze zo te duur geworden waren voor mij (dit ondanks dat ik in een telefonisch onderhoud met de zetel in Nederland heel duidelijk heb uitgelegd dat ik deze producten nodig had in mijn dagelijkse shakes) Het verdere gevolg hier van geef ik op het einde van mijn verhaal.

Denkt U nu dat het niet nog erger kan? jawel het ergste moet nog komen.

Meer gevolgen

Na mijn eerste echtscheiding in 2003 (na 26 jaar huwelijk), was ik materieel bijna alles kwijt en kon ik een volledig nieuwe start beginnen. Ik kocht een oud vervallen huis, begon er verbouwingen te doen, tot… er iemand die graag haar spaarcenten wou investeren, afkwam met een prachtig voorstel. Zij wilden het huis overkopen, weliswaar tienduizenden Euro beneden de eigenlijke waarde. Maar als tegenprestatie, zouden zij het tiptop in orde zetten, voorzien van zonnepanelen en mocht ik er de rest van mijn leven op een goedkope manier blijven in wonen. Ik zag dit wel zitten, liet een akte opmaken, overlas dit grondig en…..tekende bij de makelaar

Evenwel tijdens de opname in het ziekenhuis (dus begin 2011), was iedereen er van overtuigd dat ik het niet zou overleven. Ondanks dat de papieren nog maar enkel bij de makelaar waren getekend en nog niet bij de Notaris, waren zij al het huis binnengedrongen, alles leeggehaald en reeds begonnen met verbouwingswerken.

Toen ik dan terug thuis kwam van het hospitaal, nog totaal niet hersteld (ik was van boven de navel tot in de lies opengesneden om al de aangetaste dingen weg te halen) moest ik daar op een eenpersoonsbed liggen, in ijskoude tocht (alle deuren en ramen stonden open), terwijl het vroor dat het kraakte. In stof en lawaai van de zware breekwerken die ze aan het uitvoeren waren.

Nog erger? jawel hoor

Terwijl ik daar zo weerloos lag, kwamen zij met de ondertekende akte af met de melding: “Ja Theo, er was nog een kleinigheid mis in de akte, dat is veranderd, je moet enkel op elke pagina een handtekening zetten ter goedkeuring voor de wijzigingen. In normale omstandigheden zou ik dit grondig hebben nagezien, maar weerloos als ik daar lag, heb ik dit enkel summier bezien en niet opgemerkt dat de kleine wijziging die er was aangebracht inhield dat ik in plaats van levenslang daar goedkoop te mogen blijven wonen, ik er binnen de maand na ondertekening bij de notaris buiten moest

Dit is me pas duidelijk geworden, nadat het bij de notaris was ondertekend en er geen weg meer terug was.

Nog erger? jawel hoor

Zoals ik reeds eerder heb aangehaald, ben ik na mijn eerste scheiding hertrouwd met Myriam en had ik ondanks het leeftijdsverschil een goede relatie met haar en haar vijfjarig kindje dat zij had uit een vorige relatie. De papa van dat kindje kon het niet verdragen dat Myriam een nieuwe relatie was begonnen en spande financieel gesponsord door zijn rijke ouders en met dure avokaten, de ene rechtszaak na de andere in tegen Myriam.

Door de duur werd er door Bijzondere Jeugdzorg ingegrepen, werd het kindje geplaatst in een jeugdinstelling (zogezegd voor drie maanden om rust te brengen tussen de Ouders), de papa zag hier zijn kans echter schoon om de Mama een lelijke hak te zetten en tegelijkertijd geen alimentatie meer te moeten betalen en door zijn tussen doen zijn die drie maanden uitgelopen tot jaren.

Myriam kon al die druk niet aan en na drie jaar zijn we uit mekaar gegaan en gescheiden in vriendschap en zonder tussenkomst van Advokaten

Zoals eerder hierboven aangehaald, had mijn dochter Cindy geen sleutel van het huis op het ogenblik dat ik haar gebeld heb om te zeggen dat het niet goed met me was, is Myriam afgekomen met de huissleutel, heeft zij me na de operatie regelmatig komen verzorgen en … jawel nadat we 18 maanden uit mekaar waren, zijn wij terug GETROUWD

Ook al was het in een huurhuis (meer konden we ons niet meer veroorloven), vormden we een Gelukkig gezinnetje

Totdat de papa dit terug te weten kwam en iemand van Bijzondere Jeugdzorg op ons afstuurde.

Naar mijn gevoel is die man ernstig zijn boekje te buiten gegaan. Het allereerste dat hij opmerkte was: “ja Theo, ik heb gehoord dat Bo papa tegen U zegt? Zoiets kan niet, de band tussen haar en de echte papa is al flinterdun. Gij moet meer afstand van haar nemen en er voor zorgen dat de band tussen haar en de papa sterker wordt.”

Ik heb daar op geantwoord:” Bo zegt papa tegen mij uit vrije beweging, ik heb haar daar niet toe aangezet en als de papa dezelfde band wilt met Bo, moet hij daar zelf aan werken. Als er daar iemand hem moet bij helpen, dan ben ik dat niet, maar zijn jullie dat.”

Daarop heeft die kerel geantwoord:”en toch zal je het doen of er worden andere maatregelen getroffen”

Hierop ben ik zo kwaad geworden dat ik hem geboden heb om onmiddellijk onze woonst te verlaten.

Evenwel ’s anderendaags werd Myriam op de zetel van Bijzondere Jeugdzorg in Leuven ontboden. Wat er daar is gezegd heeft zij me nooit verteld,hoogstwaarschijnlijk is er ook daar druk op haar gezet. In elk geval, zij is niet teruggekomen, is bij haar moeder in Leuven ingetrokken en zijn we terug gescheiden, na amper 8 maanden huwelijk.

NOG ERGER? JAWEL ZELFS DRAMATISCH

Ondanks dat Myriam terug bij mij is vandaan gegaan om haar kindje niet te verliezen, is na de scheiding het kind toch in een Pleeggezin geplaatst, heeft Myriam dit niet kunnen dragen en op 3 juli 2015

HEEFT ZIJ SUICIDE GEPLEEGD

Eindgevolgen

Nadat ik me de Herbalife-Producten niet meer kon aanschaffen omdat ik het niet pik dat ik publiek niet voor mijn Geloofsovertuiging, mijn Politieke overtuigingen en andere overtuigingen mag uitkomen via mijn Blogs

en dus mijn Account bij Herbalife werd geschorst, ben ik op zoek gegaan naar andere alternatieven in combinatie met mijn Organogold-Producten

Evenwel, de Reishi helpt wel

Maar ik heb ook nog andere voedingsstoffen nodig en daar ik niet de juiste (betaalbare) combinatie vindt, gaat de laatste tijd mijn Gezondheidstoestand snel achteruit.

Samen met de psychische opdoffer rond de suicide van Myriam, allerlei zware klappen die ik vroeger ook reeds te verwerken kreeg (ik zal daar de volgende dagen nog meer over schrijven), mijn Fysische toestand, mijn Psychische toestand, mijn Financiële toestand (alhoewel dit begint te verbeteren dankzij Organogold)

Heb ik een tijd geleden mijn vraag gedaan tot Euthanasie. Onder druk van de Evangelische Gemeenschap had ik dit echter stopgezet, de druk die er echter op mij blijft afkomen maakt dat mijn draagkracht kleiner geworden is dan de draaglast,
is mijn dossier terug opgestart en heb ik bericht gekregen om mij op 16 september 2015 om 10u15 aan te bieden op Paliatieve Zorg / Euthanasie op Gasthuisberg

Hieronder de betekenis volgens Wikipedia wat Euthanasie betekent

Euthanasie (Oudgrieks: ευ (eu) = “goede” en θάνατος (thanatos) = “dood”), goede dood, milde dood of genadedood, verwijst naar handelingen die sterven zonder veel lijden[1] van een andere persoon bevorderen. Volgens de online versie van Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal betekent euthanasie “het op hun eigen verzoek bespoedigen van de dood of ter dood brengen van hevig lijdende, ongeneeslijke zieken” (Dikke Van Dale Online, versie januari 2015). In de meeste landen is euthanasie bij wet verboden en wordt het vervolgd als een misdrijf. In Nederland en België is euthanasie gelegaliseerd. Hoewel historisch gezien de term verschillende invullingen kreeg, staat euthanasie tegenwoordig voor actieve levensbeëindiging op verzoek van de patiënt zelf.[2]

Zoals beloofd zal ik de eerstvolgende dagen meer hierover schrijven, zoals hoe ik hier van uit mijn Geloofsovertuiging mee omga. Nog wel even dit, de Dokter die die verkeerde diagnose heeft gesteld, heeft zijn sorry aangeboden en ik stap er ook van uit mijn Geloofsovertuiging niet mee naar de Orde der Geneesheren. Iedereen kan zich vergissen, zelfs een Dokter, temeer daar hij mijn Medisch dossier niet kende en er op dat ogenblik een buikgriepepidemie was waar dezelfde symptomen zich uiten zoals in mijn ziekte. Dus ik wil niet een vervolging instellen tegen die mens en vraag ook dat niemand anders dit zou doen.

Gezegende Groet Theo

Ps. zie de foto van Myriam die vandaag aan mij werd gedeeld door Bo, hzzar dochtertje https://www.facebook.com/photo.php?fbid=464916243669781&set=a.232667100228031.1073741829.100004542273551&type=1

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.